Renovatie

Bij HSB geloven we in vakmanschap. Niet alleen in ons eigen vakmanschap, maar ook in het vakmanschap uit het verleden. Vanuit die gedachte zijn we sinds een aantal jaren actief op het gebied van renovatie, transformatie en herbestemming. Om deze discipline en onze kennis hieromtrent verder uit te breiden hebben we in de afgelopen jaren een aantal bedrijven overgenomen.

 

Full continue heeft HSB renovatie-, transformatie- of herbestemmingsprojecten onder handen. We werken zowel binnenstedelijk als daarbuiten voor verschillende opdrachtgevers aan projecten van diverse aard en omvang. Zo transformeren we o.a. kantoren naar wonen, renoveren woningen uit begin 1900 naar de maatstaven van nu en herbestemmen bijvoorbeeld een dierenasiel naar horecagelegenheid. Dit alles met een team van gedreven specialisten in zowel de voorbereiding als de uitvoering.

 

Niet alleen woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars en beleggers weten ons voor dit soort projecten te vinden. Veelal onderzoeken we samen met hen de bouwkundige (on)mogelijkheden en gaat dit gepaard met een verduurzaamheidsvraagstuk. Ook voor dit laatste kunnen opdrachtgevers bij HSB terecht.
 
Dat renovatie geen stoffig karakter meer heeft blijkt wel uit alle moderne technieken die HSB toepast. Zo ‘scannen’ we middels point clouds vaak de gebouwen waar we mee aan de slag gaan en zijn wij ook bij renovatie nagenoeg volledig overgestapt op BIM. Samen met ketenpartners middels 3D informatie modellen kennis delen om zo op een adequate wijze oude gebouwen weer toekomstbestendig te maken.

Nieuws toon alle nieuwsberichten

Nu in verkoop toon alle projecten in verkoop

Contact T. 0299 398 900 - F: 0299 398 950 - M: info@hsb-volendam.nl - Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam - Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam Website: Ratio Design