Voortgang bouwplannen Marken

Het verheugt ons te kunnen melden dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Een bijzondere mijlpaal in het proces. De woningbouw is zeer gewenst op het eiland.

 

Om de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische aspecten te waarborgen is er veel tijd en aandacht besteed aan het ontwerpproces. Dit is in beeld gebracht door een video die we graag met je delen: Klik HIER!

 

Het bouwrijp maken van de grond start met het ophogen van de locatie, er dienen immers terpen te worden gerealiseerd op de locatie. Momenteel zijn de civieltechnisch specialisten bezig met de engineeringswerkzaamheden hiervan.

We verwachten dat dit eind 1e kwartaal 2023 gereed zal zijn, waarna de uitvoeringswerkzaamheden voor het bouwrijp maken (ophogen) kunnen worden gestart.

 

Voor meer informatie over het project: https://www.ontwikkeling-marken.nl

 

 

Voortgang bouwplannen Marken

Meer nieuwsitems

Contact T. 0299 398 900 - F: 0299 398 950 - M: info@hsb-volendam.nl - Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam - Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam werkenbij.hsb-bouw.nl