KEBO locatie

  • Omvang: 24 eenheden (8 sociale app., 13 koopwoningen en 3 commerciële ruimtes)
  • Opdrachtgever: HSB Ontwikkeling
  • Plaats: Broek in Waterland
  • Website: www.hsbinbroek.nl
  • Soort: woningbouw
  • Status: in ontwikkeling

In 2020 hebben wij de locatie in ons bezit gekregen. Vroeger was hier een bedrijf gevestigd dat tourbussen exploiteerde, en later was de KEBO meubelwinkel hier gevestigd. Momenteel wordt het pand gebruikt volgens de huidige bestemming door de materieeldienst van HSB, en we hebben er ook onze eigen metselschool gevestigd om het tekort aan vakpersoneel aan te pakken.

In 2018 heeft de gemeente Waterland in het bestemmingsplan opgenomen dat woningbouw binnen bepaalde voorwaarden is toegestaan op het bedrijventerrein Hellingweg.

Wij hebben in januari 2022 een exploitatieovereenkomst gesloten met de gemeente voor de herontwikkeling van onze locatie. Ons doel is om een hoogwaardig en duurzaam woningbouwproject te realiseren dat geschikt is voor verschillende doelgroepen en past bij de sfeer van Broek in Waterland. Het plan omvat 24 eenheden, waaronder 8 sociale appartementen en 13 koopwoningen, met de mogelijkheid om drie ruimtes te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het kwaliteitsteam
Net zoals bij een gezamenlijk woningbouwproject op de voetbalvelden van het eiland Marken, hebben we ook voor deze ontwikkeling een Kwaliteitsteam opgericht om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te waarborgen. Het Kwaliteitsteam bestaat uit de ontwikkelaar, Mulleners en Mulleners Architecten als adviseur, de Dorpsraad van Broek in Waterland, een gedelegeerde van de Welstandscommissie en de gemeentelijk projectleider met zijn ruimtelijke ordeningsadviseur. Samen hebben ze een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

De planning
Het college van burgemeester en wethouders staat achter dit plan, en tijdens de raadsvergadering van 19 oktober is het plan behandeld en als positief beoordeeld. Als er geen bijzonderheden zijn, zal de raad het ontwerp bestemmingsplan op 16 november vaststellen. Vervolgens zal het plan gedurende 6 weken ter inzage liggen, van begin december 2023 tot medio januari 2024, waarbij iedereen de gelegenheid heeft om zijn of haar zienswijze in te dienen.

Het verdere verloop van het proces zal afhangen van eventuele ingediende zienswijzen. We hopen dat we in het voorjaar van 2024 kunnen beschikken over een onherroepelijk bestemmingsplan. Pas nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, zullen we een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van de woningen en starten met de verkoopactiviteiten.

Voor meer informatie: www.hsbinbroek.nl

 

Meer projecten eigen ontwikkeling

Er zijn geen andere projecten gevonden in deze categorie.

Contact T. 0299 398 900 - F: 0299 398 950 - M: info@hsb-volendam.nl - Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam - Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam werkenbij.hsb-bouw.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ik geef toestemming voor:

Meer info