Ik doe niets liever dan het ontwikkelen van mensen in een dynamische en uitdagende organisatie.

Annemarie van Holstein, leidinggevende afdeling HR, HSB Volendam

Op 1 januari van dit verslagjaar begon Annemarie van Holstein als leidinggevende van de afdeling HR (Human Resources) bij HSB. Sinds 1997 heeft zij altijd gewerkt in functies gerelateerd aan de bouw. Eerst elf jaar als P&O adviseur in dienstverband en de volgende twaalf jaar op interimbasis. Toen de HR-functie bij HSB langskwam, zag zij dit als een mooie, nieuwe stap: “Ik doe niets liever dan het ontwikkelen van mensen in een dynamische en uitdagende organisatie.”

 

Samen met de directie kijkt Annemarie wat nodig is om mensen nog meer te binden en te boeien: “Eerst heb ik mij vooral beziggehouden met mijn afdeling en de interne organisatie van HSB. Binnen onze afdeling hebben we iedere week een uur ontwikkeloverleg over HR-zaken. Waar staan wij voor? Waar willen wij naartoe? Daarnaast heb ik mij gericht op het regelmatig overleggen met onze leidinggevenden. Waar nodig coach ik ze op dit vlak. Dat zie ik echt als een continu proces. In 2019 hadden zij nog een terugkomdag van de cursus Coachend Leidinggeven.” Jij bent dus niet van de bekende en ondertussen ook gedateerde cyclus planning, functioneren en beoordelen? “Nee, veel meer draait het volgens mij om continue verbetering. In een proces waarbij je regelmatig met elkaar in gesprek gaat en elkaar voortdurend verder helpt. Een andere stap die ik met de afdeling HR heb genomen, is meer naar buiten te treden. Onze leerlingen, stagiaires en bouwtalenten zoeken wij heel bewust op bij de diverse projecten. Natuurlijk vergeet ik daarbij ook niet de mensen die al langer bij ons werken. Men ziet wie je bent en je leert elkaar op locatie nog beter kennen.”

 

DUURZAME INZETBAARHEID
In 2019 werd de cursus Duurzame Inzetbaarheid voorbereid. Samen met bouwopleider Bouw-cursus (onderdeel van Bouwmensen) werd daar in september mee gestart: “Het betreft hier een maatwerktraining voor al onze CAO- en een deel van de UTA-medewerkers die werkzaam zijn op de projecten. Een hele dag interactie en oefeningen over houding, fysieke inspanning, tillen maar ook zitten. Niet alleen belangrijk voor op het werk maar ook in de vrije tijd en niet alleen tijdens het werkzame leven maar ook voor als je met pensioen gaat. Verder volgden onze timmerlieden en een deel van onze uitvoerders de cursus Luchtdicht Bouwen en leren onze metselaars alles over Bladloodtoepassing. Om zelf ook bij de les te blijven onderhoud ik onder meer regelmatig contact met Bouwend Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten voor vakgenoten bespreken we issues zoals die spelen bij alle bouwbedrijven. Ook daarin denken wij na hoe wij bijvoorbeeld de betrokkenheid van leidinggevenden kunnen vergroten. Daarnaast delen wij kennis over allerlei zaken; van binden en boeien van medewerkers tot persoonlijke ontwikkeling. In de open gesprekken die wij hierover hebben, leer je elkaar steeds beter kennen.”

 

VROUWELIJKE UITVOERDER
Zorgvuldig legde Annemarie van Holstein in haar eerste jaar bij HSB het contact met diverse externe doelgroepen. Het creëren van toegevoegde waarde stond daarbij voorop: “Bijvoorbeeld waar het gaat om onze Metselschool. In dat kader overlegde ik met de gemeente Haarlemmermeer over de mogelijkheden voor het opzetten van een tweede locatie. Om het succes van de Metselschool zoals we die nu hebben te vergroten, bieden wij ook taallessen aan. In de groep van dit jaar zaten mensen uit onder meer Syrië, Eritrea en zelfs Tibet. Die konden zich na tien lesweken al aardig verstaanbaar maken in het Nederlands.” Op de vraag of de verwachte groei van het personeelsbestand zich heeft doorgezet, is Annemarie van Holstein helder: “Er is sprake van een lichte groei. Wij werken bij voorkeur met een bestand van mensen in vaste dienst met daaromheen een beperkte flexibele schil van zelfstandigen. De stijging betreft ook het aantal vrouwen, die ik overigens nog aan de lage kant vind. Maar dit blijft een uitdaging binnen de bouw. Veelbelovend vind ik dat een vrouwelijke medewerker die werkzaam is bij onze materieeldienst zich als uitvoerder wil gaan ontwikkelen. Haar opvolger is ook weer een vrouw.”

 

LOGISTIEK MANAGEMENT
De samenwerking tussen HSB en opleidingen en onderwijs is van oudsher goed. Het aantal BBL leerlingen dat binnen HSB een praktijkopleiding volgt, bedraagt in 2019 24. Daarnaast hebben we 11 stagiairs en twee bouwtalenters. Met onder meer ESPEQ en Bouwmensen blijft Annemarie zich ook in de toekomst buigen over de vraag hoe HSB leerlingen betrokken kan houden bij de bouw: “Verder heb ik afgelopen jaar ook de contacten met Hogescholen geïntensiveerd en richt ik mijn pijlen ook op het werven van studenten en afgestudeerden buiten de Bouwopleidingen. Denk aan de vakgebieden Procesmanagement, Logistiek en Data analyse. Onder andere om onze bedrijfssoftware en de lopende processen verder te verbeteren. Op het gebied van Logistiek management is er zelfs al concreet resultaat behaald. Een student van de Hogeschool van Amsterdam gaat zich tijdens zijn stage richten op logistieke verbeteringen. Werken aan verandering, dat doe je samen.”

 

HSB bevindt zich in een transitie, concludeert Annemarie van Holstein: “Van een technisch bouwbedrijf naar een bouw techbedrijf. Een organisatie waar steeds meer de nadruk gaat liggen op digitalisering, procesverbetering, data-analyse, circulaire economie en duurzaamheid. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat we, naast bouwtechnisch opgeleide mensen, ook steeds meer op zoek zijn naar medewerkers met een nietbouwkundige opleiding. Dit betekent niet dat het personeelsbestand sterk zal groeien maar dat we dit in stand willen houden.”

Werken aan verandering, dat doe je samen

Meer interviews

Contact T. 0299 398 900 - F: 0299 398 950 - M: info@hsb-volendam.nl - Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam - Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam werkenbij.hsb-bouw.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ik geef toestemming voor:

Meer info