Investeren, inventiviteit en vakmanschap gaan bij hsb voortdurend hand in hand.

Henk van Zandvoort, Willem Vermeend, commissarissen HSB

Dit jaar is de Raad van Commissarissen fysiek en digitaal bij elkaar geweest. Namens de commissarissen doet Henk van Zandvoort deze keer het woord in het jaarverslag: “Uiteraard spreek ik hier ook mede namens commissaris Willem Vermeend. Kern van ons interactieve en constructieve overleg met de directie is altijd de continuïteit van duurzame en betaalbare woningbouwproductie. Hoe borgen wij dat en zijn er wellicht partijen waar wij intensiever mee zouden kunnen gaan samenwerken? De ene keer zijn wij als commissarissen klankbord en de andere keer hebben wij meer de rol van controleur. Altijd ervaren wij onze bijdrage als een vorm van gedeeld ondernemerschap waarin diversificatie van beleid van belang is.”

 

Zelfkritisch
“Het jaar 2021 laat goede cijfers zien. En ook de orderportefeuille is goed gevuld”, zo laat commissaris Henk van Zandvoort weten. “Nieuwe ontwikkelingen worden binnen de horizontaal georiënteerde organisatie keer op keer snel opgepakt. Men houdt elkaar via korte lijnen en op basis van een gezonde collegialiteit scherp. Zijn we zelfkritisch genoeg? Doen we het goed op duurzaamheid? Bouwen we genoeg voor verschillende doelgroepen en zitten we niet te veel vast in programma’s? Zomaar wat vragen die het moderne managementteam zichzelf en ook ons in een relaxte sfeer regelmatig stelt. Vriendelijke doelmatigheid blijft de kracht van HSB.”

 

Prijsbepaling
“Duurzame verbinding kent binnen HSB vele verschijningsvormen”, aldus Van Zandvoort. “Dat begint bij de eigen mensen. Er is weinig verloop en de mensen werken er lang. Op het gebied van duurzaamheid zien we veel veranderingen. Houtbouw neemt toe, alle nieuwe woningen zijn aardgasloos en krijgen een circulair paspoort meegeleverd. Gemiddeld kost een gasloze woning zomaar 20.000 euro extra en ook hebben we te maken met stijgende lonen en grondstoffenprijzen. Prijsbepaling van een woning wordt met al deze variabelen steeds moeilijker. Gelukkig bestaat er binnen HSB sinds lange tijd scherp financieel inzicht dat bepalend is voor het verschil in verlies of winst.”

 

Uitbreiding
“HSB wil niet alleen vooraanstaand bouwer zijn en zoekt het nadrukkelijk ook in verbreding en verdieping. Naast de bestaande schil van bedrijven met specifieke kerncompetenties, van kleinbouw tot metselbedrijf, heeft HSB dit jaar het palet aan disciplines weten uit te breiden met VIAC Adviseurs en Marc Bohle Gevelwerken en Onderhoud. Met eerstgenoemde bieden wij advies op het gebied van installatietechniek en bouwfysica en met de tweede nieuwe loot maken we een stap voorwaarts op het gebied van renovatie en restauratie. Zo gaan investeren, inventiviteit en vakmanschap bij HSB voortdurend hand in hand.”

Vriendelijke doelmatigheid blijft de kracht van hsb

Meer interviews

Contact T. 0299 398 900 - F: 0299 398 950 - M: info@hsb-volendam.nl - Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam - Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam werkenbij.hsb-bouw.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ik geef toestemming voor:

Meer info