HSB vaak en veel actief in Purmerend

Joktan Cohen, directeur, Ruimtelijk Domein van Purmerend

Joktan Cohen is sinds 2017 directeur Ruimtelijk Domein van Purmerend. De stad staat voor een bouwopgave van ongeveer 10.000 nieuwe woningen. Een en ander is vastgelegd in het programma Purmerend 2040. Met projecten als Marquise, Purmerbuurt en Brantjesoever helpt HSB mee aan de groeiambities van de van oudsher Amsterdamse overloopgemeente. Joktan Cohen: “Voor bouw- en renovatieprojecten werken wij graag samen met partijen die een langjarig commitment willen aangaan en een lange adem van investeren hebben. HSB is een van die partners.”

 

VERDICHTING EN VERSTEDELIJKING
Zo’n 80.000 Purmerenders wonen in vrij ruim opgezette wijken. Omdat het ruimtebeslag rond de stad zijn grenzen heeft bereikt, hebben de bestuurders in het kader van Purmerend 2040 zeven kansgebieden voor woningbouw aangewezen. Vijf daarvan bevinden zich binnen de stadscontouren, aldus Joktan Cohen: “De Waterlandlaan tussen de binnenstad en het politiebureau is een van de uitdagingen. Ook het stationsgebied als een van de drie OV-knooppunten leent zich heel goed voor verdichting en verstedelijking. Deze ontwikkelingen willen we gepaard laten gaan met nieuwe vormen van mobiliteit. In de hoogstedelijke woonmilieus die we gaan creëren, willen we een lage parkeernorm gepaard laten gaan met mobiliteitsconcepten waarin de auto veel minder een overheersende rol speelt.”

 

MARQUISE EN BRANTJESOEVER
Het in 2019 door HSB gerealiseerde project Marquise is volgens Joktan Cohen een mooi voorbeeld van mobiliteitsdenken en waardecreatie: “De fietsenstalling bevindt zich daar op een centraal punt van waaruit je zo via die mooie Melkwegbrug richting het centrum kunt fietsen. Verder heeft Marquise een uitstraling en kwaliteit die wij hier tien jaar geleden niet kenden in Purmerend. In de stad hanteren wij de 30-30-40 norm voor ons woningprogramma. Die norm staat voor dertig procent sociale huur, dertig procent doorstroomwoningen en veertig procent vrije koopwoningen. Betaalbare koop in het middensegment is belangrijk voor de werkende middenklasse van onze stad. Het project Brantjesoever dat eind 2019 in verkoop ging, wordt niet volgens de norm gerealiseerd, maar het programma is wel nog zoveel mogelijk daarop aangepast. Het project wordt heel goed opgepakt in de markt.”

 

AANSLUITING STADSVERWARMING
Op 4 april 2019 startte HSB met de bouw van project Purmerbuurt. Hoewel Joktan Cohen niet direct betrokken is bij deze eigen ontwikkeling van HSB, weet hij dat de dertig woningen gasloos worden gebouwd. Speciaal voor deze nieuwe wijk is er een warmtenet aangelegd om aansluiting op Stadsverwarming mogelijk te maken: “Zo’n vijfenzeventig procent van de woningen in Purmerend is aardgasvrij. Alle biomassa die Stadsverwarming Purmerend gebruikt in de Biowarmtecentrale nemen we af van Staatsbosbeheer. Zo zorgt restafval afkomstig uit Nederlandse bossen voor energie en warmte in onze woonwijken.”

HSB vaak en veel actief in Purmerend

Meer interviews

Contact T. 0299 398 900 - F: 0299 398 950 - M: info@hsb-volendam.nl - Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam - Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam werkenbij.hsb-bouw.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ik geef toestemming voor:

Meer info