Door onze flexibiliteit passen wij ons snel aan op veranderingen in de markt.

Lukas Deurwaarder, Marcel Ritmeester, Heinse Droog, Ontwikkelmanagers HSB

HSB Ontwikkeling is zeer actief en ondernemend. De ontwikkelmanagers Lukas Deurwaarder, Heinse Droog en Marcel Ritmeester werken er aan de acquisitie, nemen grondposities in en onderhouden contact met politiek en gemeenten. Verder zorgen zij voor de selectie van architecten en makelaars en regelen zij de marketing en omgevingscommunicatie van projecten. Uiteraard spelen zij bij de verkoop, de juridische afhandeling en de uit- eindelijke bouw en oplevering van elk project ook een belangrijke rol.

 

Klantgerichtheid
Het team van HSB Ontwikkeling staat altijd open voor nieuwe ontwikkelkansen en samenwerkingen, begint Lukas Deurwaarder: “Gezamenlijk mooie en slimme plannen ontwikkelen, daar gaan wij voor. In samenwerking met (ontwik- kel)partners of opdrachtgevers geven wij invulling aan ideeën, wensen en eisen. In dit proces wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. Hierdoor ontstaan maatwerkplannen voor specifieke doel- groepen en opdrachtgevers. Ook het ontwikkelproces leveren wij desgewenst op maat met als doel partners te onder- steunen en te ontzorgen. Op deze wijze werkt HSB Ontwikkeling ook klantge- richt samen met andere ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten en insti- tutionele en particuliere beleggers.”

 

Eigen ontwikkelingen
Om een beeld te geven van de hoeveel- heid onderhanden projecten in het jaar 2018, noemt Lukas Deurwaarder er enkele: “Wij startten dit jaar met de bouw van Romanov in Zaandam en de Limmer Linten in Limmen. Met Marquise in Purmerend werd in januari begonnen en het hoogste punt werd behaald in december. Opgeleverd werden onder meer de woontorens Tango en Twister in Haarlem en Molenbuurt in Wormer. Ook dit jaar werden er weer tenders gewonnen zoals de zevenendertig grondgebonden woningen Nassaupark, met mooie metselwerkdetails, in Hoofd- dorp en de twaalf duurzame apparte- menten in Nibbixwoud.”

 

Duurzaamheid
Bijzondere hoogtepunten waar het gaat om duurzaamheid zijn de in verkoop genomen projecten Westerwal in Bever- wijk, Westrijck in Amstelveen en Purmer- buurt in Purmerend. Marcel Ritmeester: “De woningen in het project Westerwal waren in eerste instantie ontwikkeld met een aansluiting op aardgas en cv-ketels, waarvoor in 2017 een omgevings- vergunning is verleend. HSB paste echter begin 2018 het energieconcept van de woningen aan, zodat de twaalf grond- gebonden woningen nu gasloos met een WKO gerealiseerd worden. De woningen waren binnen een maand verkocht.”

 

De toekomstige bewoners van Wester- wal hebben straks de beschikking over een eigen warmtepomp, een bron voor warmte- en koudeopslag, waardoor de woningen in de zomer gebruik kunnen maken van koeling en in de winter van verwarming. Marcel Ritmeester: “Het project is bovendien klimaat- adaptief ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van regenwaterinfiltratie op eigen terrein en de tuinen worden slechts gedeeltelijk verhard. Deze oplossingen zorgen ervoor dat bij extremer weer het rioleringsnet niet wordt overbelast. Dat er variatie bestaat in duurzame warmtebronnen blijkt ook binnen project Westrijck. Deze achten- twintig woningen worden verwarmd door gebruikmaking van lucht- warmtepompen.”

 

Tijdens de verkoopmanifestatie van de Purmerbuurt, op 4 juli 2018 in de Purmerkerk, lieten maar liefst driehonderd gegadigden zich informeren. Niet verwonderlijk, want deze plek aan de rand van de golfbaan en tegenover het Purmer­ bos is zonder meer uniek te noemen. Ook deze dertig woningen zijn oorspronkelijk ontwikkeld op gas, maar stadsverwarming zorgt uiteindelijk voor warmte in huis, aldus Marcel Ritmeester: “In samenspraak met de gemeente konden deze woningen worden aangesloten op een van de meest duurzame warmtenetten van Nederland, die voor energieopwekking gebruik maakt van biomassa. Ook dit blijkt een goede energieprestatie op te leveren.”

 

Het blijft bij duurzaam ontwikkelen niet alleen bij de keuze van de wijze van verwarming en koeling, benadrukt Marcel Ritmeerster: “Er wordt tevens gezocht naar een optimaal energieconcept per project. Daarbij is er volop aandacht voor de manier van opwekking van energie, zoals bijvoorbeeld door middel van PV­panelen. Ook wordt er gekeken hoe de energievraag beperkt kan worden. Denk hierbij aan de thermische schil, de kierdichting en de wijze van ventilatie. Verder wordt er in de basis ook rekening gehouden met de zon­oriëntatie. Tot slot wordt er meer en meer aandacht besteed aan klimaatadaptatie, gemeenschappelijk groen en circulair materiaalgebruik.”

 

Omgevingscommunicatie
Lukas Deurwaarder onderstreept in het geval van de Purmerbuurt het belang van de externe communicatie bij aanvang van een ontwikkelingstraject: “Er bestond in eerste instantie weerstand vanuit de buurt. Overburen vreesden voor hun uitzicht, dat hebben wij na overleg ondervangen door het creëren van ruime doorgangen tussen de woningen en afwisseling in architectuur en landelijke uitstraling. Ook bij ontwikke­ ling van honderdzestien woningen aan de historische Purmerendse Brantjesoever werd de omgeving, van belanghebbenden tot de historische vereniging, nadrukkelijk betrokken. Vaak is er angst voor het onbekende, dat nemen wij in de meeste gevallen weg door het geven van juiste en heldere informatie.”

 

Gouwpark Zaandam
Als laatste mijlpaal noemt Heinse Droog het project Gouwpark in Zaandam: “Op 18 juli 2018 tekende Camiel Honselaar mede namens VOF Gouwpark de anterieure overeenkomst voor de ontwik­ keling van tweehonderdzesenveertig wooneenheden. Deze ontwikkeling vindt plaats op de locatie van het voormalige ZMC terrein. In samenwerking met architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters is een toekomstbestendig plan bedacht met veel buitenruimte en prachtige architectuur. Gouwpark krijgt daarbij een brede variëteit aan type woningen. Het wordt een moderne, duurzame en zeer gevarieerde wijk. In het ontwerp zijn appartementen, veranda­ woningen, laanwoningen, hofwoningen, twee­onder­een­kappers en vrijstaande woningen te vinden.”

 

Flexibiliteit werkt
Heinse Droog vat nog eens samen waarom het goed is om voor HSB Ontwikkeling te kiezen: “De voordelen voor samen­ werkingspartners en grondeigenaren zijn helder. Door onze flexibiliteit passen wij ons snel aan op veranderingen in de markt en kunnen we snel doorpakken als zich kansen voordoen. De lijnen met de directie zijn kort en door onze uitstekende financiële positie kunnen we projecten in korte tijd verder brengen. Voordeel daarbij is dat we vanuit ons bouwbedrijf beschikken over de laatste kennis van techniek, duurzaamheid en bouwkosten. Ook met onze vaste adviseurs kunnen we altijd snel doorschakelen. Door onze goede kennis van de woningmarkt ontwikkelen we per locatie de juiste producten, voor de juiste doelgroep op het juiste prijsniveau.”

HSB Ontwikkeling is altijd op zoek naar nieuwe posities en kansen

Meer interviews

Contact T. 0299 398 900 - F: 0299 398 950 - M: info@hsb-volendam.nl - Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam - Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam werkenbij.hsb-bouw.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ik geef toestemming voor:

Meer info