Boeien en binden staat bij HSB hoog in het vaandel.

André Vos en Camiel Honselaar, directeuren HSB Bouw, Volendam

HSB heeft het over de volle breedte goed gedaan in 2018. Het was een jaar van hoogtepunten én van aandachtspunten. Door onze bedrijven is er op basis van een gezonde dosis inzicht en inzet een groot aantal projecten gerealiseerd. Bouwwerken waarin wij keer op keer ons ondernemerschap en vakman- schap laten zien. De bouwsector is volop in beweging en dat biedt kansen in overvloed. Het zit in de genen van HSB om mogelijkheden te zien én te grijpen zodat we in de toekomst projecten kunnen blijven ontwikkelen en realiseren.

 

Over het jaar 2018 – en naar het zich laat aanzien ook in 2019 – laat de bouw een groei van 4,5 procent zien en daarmee blijven we de snelst groeiende sector van de Nederlandse economie. Ondanks het feit dat de roep om personeel groot is, remt dit de bouwproductie vooralsnog niet. De arbeidsproductiviteit – die nu hoger ligt dan voor de crisis – speelt daarbij ongetwijfeld een rol. Kijken we iets verder vooruit naar het jaar 2022, dan is de prognose dat 8 procent van de bouwproductie zal zijn aan te merken als duurzaam. Een goed perspectief.

 

De woningmarkt groeit nog steeds en dat vertaalt zich voor HSB in een goed­ gevulde orderportefeuille. De omzet van 2019 zal naar verwachting enigszins stijgen ten opzichte van de omzet van het jaar 2018. Ook voor 2019 rekenen wij weer op een positief bedrijfsresultaat. Naar verwachting zullen er geen financieringen benodigd zijn, maar zal het niveau van de investeringen in 2019 hoger zijn dan in 2018. Hoe de gang van zaken in boekjaar 2018 van HSB precies is geweest, valt verderop in dit jaarverslag te lezen.

 

De trend van prijsstijgingen bij onderaan­ nemers – waar wij veelal lange samen­ werkingsverbanden mee hebben – zet door en dit ondervangen wij door met hen vroegtijdig afspraken te maken over indexaties. Op de lange termijn betekent dit dat onze onderaannemers in zowel goede als minder goede tijden productie kunnen blijven draaien. Wij zijn ons zeer bewust van de druk op de marges en daarom blijven wij scherp de focus houden op inkoop, uitvoering, efficiëntie en kosten­ besparing.

 

Boeien en binden staat bij HSB hoog in het vaandel. Wij hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen. Dat begint bij de 52 stage­ en opleidingsplekken die wij bieden in alle geledingen, van timmermannen en metselaars tot uitvoerders en werkvoor­ bereiders. Velen van hen krijgen al in een vroeg stadium een arbeidscontract aangeboden. Verder geven wij mede­ werkers volop kansen om intern door te groeien. Deze gezonde ambitie is een stimulans voor iedereen.

 

Om voorop te kunnen blijven lopen, is HSB constant in ontwikkeling. Binnen onze timmerfabriek is een flinke verjongingsslag gemaakt en ook de aansturing is verbeterd. De materieeldienst is nóg beter op orde en binnen het metselbedrijf is stabiliteit de basis. Onze automatisering is met de hulp van AFAS verder fine getuned. Van verzuimbeleid tot liquiditeitsplanning, met behulp van i­phone of i­pad is voor degene die het aangaat altijd en overal de meest actuele informatie beschikbaar.

 

Ook dit jaar is er weer veel tijd en energie gestoken in verbetertrajecten. Bedrijfs­ leiders en uitvoerders deden cursussen en trainingen op het gebied van aansturing en leiderschap. Metselaars leerden dat je door gebruik te maken van verreikers langer mee kunt gaan in het arbeidsproces. Er zijn nieuwe keten gekocht voorzien van infraroodverwarming en hoge isolatie waardoor ons bouwketenpark verder is verduurzaamd. Door toepassing van nieuwe technieken zal steeds vaker prefab gebouwd gaan worden met behulp van betoncasco’s.

 

Waardering voor medewerkers telt. Werd het hoogste punt van een bouw­ werk bereikt, dan vierden wij dit met een drankje, ijsje of lekkere snack. Jubilarissen – met dienstverbanden van 12,5 tot 48,5(!) jaar – verrasten wij met een aardigheidje. De ‘bouwvakhanddoekenactie’ leidde tot veel ludieke foto’s van medewerkers. Als sponsor van FC Volendam verlootten wij de officiële wedstrijdshirts onder onze mensen en eind december was het personeelsfeest met medewerking van onder andere André Hazes jr en Tino Martin helemaal top.

 

De vraag naar nieuwe woningen blijft onverminderd hoog en HSB blijft onder een gezonde productiedruk ontwikkelen en leveren. Met aandacht voor de klant en werkplezier van de medewerkers blijven wij bouwen aan de vertrouwde kwaliteit. Natuurlijk zetten wij ons ook op andere manieren in om onze omgeving in de ruimste betekenis van het woord te verbeteren. Niet alleen door onze vanzelf­ sprekende aandacht voor duurzaamheid, maar ook door ons actief in te zetten voor maatschappelijke initiatieven willen wij voortdurend blijven pieken.

 

Wij bedanken onze medewerkers, opdrachtgevers en partners voor de opbouwende samenwerking en de geslaagde realisatie van alle projecten in 2018.

 

Volendam, mei 2019
André Vos en Camiel Honselaar

 

Ps. Hoogtepunten voor ons waren onder meer de oplevering van de twee woontorens Twister en Tango en Villa Kranenbergh. Belangrijk waren ook de overnames van de projecten Holland Park, Snippenbos en Zaanbocht na faillissement van twee bouwbedrijven. Over deze en diverse andere projecten leest u meer in dit jaarverslag.

Hoogtepunten én aandachtspunten

Meer interviews

Contact T. 0299 398 900 - F: 0299 398 950 - M: info@hsb-volendam.nl - Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam - Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam Website: Ratio Design