Duurzaamheid gaat bij ons tot in de details

Ronald van Pooij, Hoofd materieeldienst HSB

Mens, materieel, bouwen en vermindering van CO2-uitstoot zijn binnen HSB onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als hoofd materieeldienst heeft Ronald van Pooij de afgelopen vijf jaar diverse duurzame verbeteringen gerealiseerd: “Om te beginnen kan ik constateren dat onze afdeling een hecht team is geworden, dat denkt in oplossingen en nadrukkelijk de samenwerking zoekt met andere afdelingen en bedrijfsonderdelen. Het team heeft in 2021 weer een aantal belangrijke stappen voorwaarts weten te zetten zoals de optimalisering en digitalisering van documenten, inkoop van accugereedschap, meer elektrificatie binnen ons wagenpark en de vernieuwing van ons ketenpark. Ook is het weer gelukt door tijdige aanvraag van de bouwstroomaansluiting om de inzet van dieselaggregaten te voorkomen. Wijzigingen in het bouwsysteem leiden soms tot de inzet van ander materieel waardoor de efficiëntie op de bouwplaats wordt verhoogd. Daar spelen wij als materieeldienst dan weer op in.”

 

Omslagpunt
“Vroeger repareerden wij méér gereedschap dan nu. Ook werden er veel machines bewaard. Die aanpak is veranderd”, zegt Ronald. “Vooral met de verdere toename in het gebruik van accugereedschap hebben wij het omslagpunt van herstel of vernieuwen verlegd. Een belangrijke reden voor de overstap naar dit gereedschap is in de eerste plaats het gebruiksgemak voor de bouwplaatsmedewerkers geweest. Dit levert veel voordelen op. Elektrische apparaten worden steeds zuiniger en beter. Dat scheelt in energieverbruik en onderhoud. Wij hebben veel geïnvesteerd in duurzaam accugereedschap van Makita. Reparatie van dat gereedschap wordt uitbesteed aan de leverancier. Dankzij de goede afspraken worden de producten na uiterlijk drie dagen weer gerepareerd teruggezonden. Natuurlijk is het ook zo dat wij de levensduur van accugereedschap voor een deel in eigen hand hebben en we vragen daarom van medewerkers deskundig en fatsoenlijk gebruik, werk ermee alsof het van jezelf is. Regelmatig worden er instructies gedeeld waardoor ze zelf kunnen zorgen voor een lange levensduur. Echt, duurzaamheid gaat bij ons tot in de details.”

 

Actieradius
Het wagenpark van HSB telt zo’n 80 personenauto’s, met name voor de uta-medewerkers. Daarnaast rijden er ook nog 75 bedrijfswagens, van busjes tot bestelwagens. “Rond auto’s hangt hier en daar bij collega’s best nog wel wat emotie, het is toch vaak een belangrijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Een duidelijk wagenparkbeleid is daarom een belangrijke zaak. Mede door het stimuleren van duurzame mobiliteit zien we gelukkig dat benzine- en dieselmotoren steeds meer uit de gratie raken”, aldus Van Pooij. “Van de 14 personenwagens die wij in 2021 kochten, is de helft inmiddels elektrisch en daarvan een klein deel hybride.
De overstappers naar elektrisch rijden zijn stuk voor stuk enthousiast. De grootste angst zit hem vaak in de relatief beperkte actieradius, maar dit blijkt later in de praktijk toch weinig problemen op te leveren. Onder andere door het faciliteren van laadpalen thuis, daar waar parkeren op het eigen erf mogelijk is. Het beschikbaar stellen van een zakelijke laadpas, die volledige administratie en verrekening van het stroomgebruik mogelijk maakt, helpt hier natuurlijk ook aan mee. Verder zijn er dit jaar 3 elektrische Toyota Proace bedrijfswagens aangeschaft. De spannende en soms ook kritische woorden tijdens de eerste ritten werden al snel omgezet in complimenten over het comfort en de luxe van elektrisch rijden.”

 

Energieneutraal
In de afgelopen jaren zijn tientallen oude energievretende keten vervangen door units die minstens evenveel energie opwekken als ze verbruiken. “Ons vernieuwde ketenpark is nu energieneutraal. De eerste units werden uitgevoerd met zes zonnepanelen, maar dit jaar hebben we dat aantal uitgebreid naar twaalf. Deze panelen zorgen voor de stroomvoorziening in de keet, de voeding voor de infraroodverwarming én het laden van de elektrische voertuigen op onze bouwplaatsen. Wat verder nog op het programma staat, is de vervanging van een deel van de vijf torenkranen. In die keuze wordt de toekomstige behoefte op de bouwplaats, maar ook zeker het milieuaspect niet vergeten.” Dat Ronald en zijn collega’s continu werken aan duurzame verbetering blijkt ook uit een laatste ontwikkeling die het aantal logistieke bewegingen van leveranciers van de materieeldienst moet gaan beperken: “Op dit moment zijn we bezig met de realisatie van een expeditieruimte op de werf. Alle paketten die in de toekomst onze kant op moeten, worden een keer per dag vanuit een centrale hub met een elektrisch voertuig bij ons afgeleverd. Daarna kunnen de medewerkers met behulp van een code de pakketten uit een toegewezen locker halen. Dat scheelt gemiddeld zomaar tien vervoersbewegingen door derden richting ons terrein in Volendam. Wederom een mooie stap richting een duurzame toekomst.”

Duurzaamheid gaat bij ons tot in de details

Meer interviews

Contact T. 0299 398 900 - F: 0299 398 950 - M: info@hsb-volendam.nl - Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam - Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam werkenbij.hsb-bouw.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ik geef toestemming voor:

Meer info