Bij co-making Ymere en HSB is transparantie troef

Michiel Schuitemaker, ontwikkelingsmanager, Ymere

Op vrijdag 8 februari 2019 sloten Woningcorporatie Ymere en HSB een belangrijk contract. Na een spannende presentatieronde selecteerde de corporatie HSB als nieuwe co-maker. Samen met de bestaande co-makers Dura Vermeer, Thunnissen en Coen Hagendoorn worden de komende vijf jaar een groot aantal woningen gebouwd, gerenoveerd en verduurzaamd.

 

Volgens planning gaan de palen voor project Buiksloterham in september 2020 de grond in en de volgende co-makingprojecten van Ymere en HSB staan ook al in de steigers: 60 appartementen ElzenhagenZuid en 100 appartementen aan de IJdoornlaan, beide in Amsterdam-Noord.

 

OPENHEID
Michiel Schuitemaker, ontwikkelingsmanager binnen Ymere met als aandachtsgebied co-making, is enthousiast: “Met HSB hebben wij al meerdere gebouwen gerealiseerd. In het kader van co-making of ketensamenwerking draait het om wederzijdse belangen. We gaan nóg grondiger kijken of processen goed op elkaar zijn af te stemmen om sneller, goedkoper én beter te kunnen ontwikkelen en realiseren.” Eric Koning, hoofd productie HSB, onderstreept de essentie van co-making: “Het is niets anders dan samen werken aan het beste product in de beste prijskwaliteitsverhouding. In alle openheid en via korte lijnen werken wij van schets naar definitief product. Als je het ergens niet mee eens bent omdat er door toepassing van slimme oplossingen valt te bezuinigen dan zeg je dat gewoon.”

 

TEAMONTWIKKELING
Co-making vraagt om transparantie in processen, stelt Michiel Schuitemaker: “HSB ziet wat wij doen en omgekeerd. De verbeteringsslag in de samenwerking zit onder andere in het kennisdelen. We starten een project met een open begroting vóórdat de keuze voor de architect is gemaakt. Dat maakt in een vroeg stadium aansturing in de uitvoering mogelijk. De co-maker kiezen wij nadrukkelijk op bepaalde kwaliteiten. Bijvoorbeeld of deze in het specifieke geval ervaring heeft met systeembouw. Een andere keer kan de vraag liggen in de opbouw van de ruwbouw. In die eenvoud van voorbereiding op de bouw boek je al veel winst in tijd en geld. Oplettendheid is vooral geboden bij het procesmanagement van de samenwerking want het blijft altijd mensenwerk. Teamontwikkeling is dan ook een van de belangrijke Kritische Prestatie Indicatoren.”

 

GELIJKWAARDIGHEID
Op de vraag of de 120 appartementen van project Buiksloterham representatief zijn voor het proces van co-making is het antwoord van Michiel Schuitemaker helder: “Ten dele, omdat Ymere de keuze voor de architect al had gemaakt, maar qua transparantie en bepaling van de systematiek zeker.” Eric Koning kan dit bevestigen: “Met een gezamenlijke budgetverantwoordelijkheid staan we er met z’n allen één en gelijkwaardig in. Hoewel het ontwerp van MeesVisser er al was hebben wij binnen project Buiksloterham in overleg met de architecten toch al onze inbreng gehad qua gevelbeplating. De betonlookpanelen zijn vervangen door metselwerk omdat dit laatste goedkoper bleek. Waar het de detaillering binnen betreft, hebben wij door standaardisering op het vlak van onder meer geveldragers en afdekwanden eveneens voordeel behaald.”

Bij co-making Ymere en HSB is transparantie troef

Meer interviews

Contact T. 0299 398 900 - F: 0299 398 950 - M: info@hsb-volendam.nl - Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam - Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam werkenbij.hsb-bouw.nl